iPad Air 2

800,000

Biểu hiện lỗi:

  • Cảm ứng không hoạt động.
  • Màn hình nháy nháy
Danh mục: